Good Night Marathi Shayri Love

तुझ्या सहवासात, रात्र जणू एक गीत धुंद.. प्रीतीचा वारा वाहे मंद, रातराणीचा सुगंध, हरवावे वाटते तुझ्या कुशीत, करून पापण्यांची कवाडे बंद… शुभ रात्री ! गुड नाईट मराठी शायरी लव