Tag: दिवाळीची आली पहाट

Diwali Pahat Status

दिवाळीची आली पहाट, रांगोळ्यांचा केला थाट, अभ्यंगाला मांडले पाट, उटणी, अत्तराचा घमघमाट..

Status King