Dusrya Kunachya Sangnyavrun

Dusrya Kunachya Sangnyavrun

दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून जर तुम्ही एखाद्या व्यक्ती बद्धल मनात राग धरत असाल, तर आयुष्याच्या शाळेत, तुम्ही अजून खूप लहान आहात…