Tag: नाती जन्मो-जन्मींची परमेश्वराने ठरवलेली

Subh Lagnacha Vadhdivas

नाती जन्मो-जन्मींची परमेश्वराने ठरवलेली, दोन जीवांना प्रेम भरल्या रेशीम गाठीत बांधलेली… प्रेमाचे

Bhagyashri S