Tag: पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा सन्मान करा…

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा सन्मान करा... मग ते आभाळातून पडलेलं असो कि एखाद्या

Status King