Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा सन्मान करा… मग ते आभाळातून पडलेलं असो कि एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यातून..!