Saglyanvar Prem Karat Raha

फक्त काही लोकांवर प्रेम करण्यापेक्षा, सगळ्यांवर प्रेम करत रहा, कारण काही लोक ह्रदय तोडतील, तेव्हा सगळेजण ह्रदय जोडायला नक्की येतील…