Premacha Anubhav Tevha Yeto Jevha

फक्त Message आणि Chatting करून, प्रेमाचा अनुभव येत नाही, तो तर तेव्हा येतो, जेव्हा तिची आठवण झाली कि, चेहऱ्यावर गोड हसू येतं…!!!