Tag: फुकट दिलेला त्रास अन

Attitude Quotes Marathi Status

फुकट दिलेला त्रास अन, फुकट दाखवलेला माज, कधीच सहन करायचा नसतो…

Status King