Tag: मम्मी म्हणा Mother म्हणा

Sundar Vichar

मम्मी म्हणा Mother म्हणा, आई शब्दात जीव आहे.. पिता म्हणा Pappa म्हणा,

Status King