Tag: माउली पांडुरंगा तुझ्या भक्तीचा झरा

शुभ सकाळ शुभ बुधवार

माउली पांडुरंगा तुझ्या भक्तीचा झरा असाच वाहू दे माझ्या माणसांना नेहमी तुझ्या

Status King