Manus: Saheb Majhi Bayko Harvliy

Manus: Saheb Majhi Bayko Harvliy

माणूस: साहेब, माझी बायको हरवलीय.. हे बघा हे पोस्ट ऑफिस आहे पोलीस स्टेशन नाही.. तक्रार द्यायला पोलीस स्टेशनला जा.. माणूस: च्यायला, आनंदाच्या भरात कुठे जाऊ तेच सुचत नाहीये…