Tag: मी केलेल्या चुकांमुळे

Mala Maaf Kara Status

मी केलेल्या चुकांमुळे, तुम्ही दुखावणे साहजीकच आहे, मोठे पणाने माफ कराल, हीच

Bhagyashri S