Mitra Saathi Prarthna Status

मी देवाचे दार वाजवले, आतून आवाज आला काय पाहिजे? “मी म्हणालो भरपूर आयुष्य आणि सुख पाहिजे” आतून आवाज आला कोणासाठी? मी म्हणालो आता जो कोणी हा Status वाचत आहे त्या गोड व्यक्तीसाठी…