Mi Pan Asha Mulivar Prem Kele Ki

Mi Pan Asha Mulivar Prem Kele Ki

मी पण अशा मुलीवर प्रेम केलं की,
तिला विसरणं मला शक्य नव्हतं,
आणि तिला मिळवणं माझ्या नशिबात नव्हतं…