Mi Shejarchya Panduvar Prem Karte

Mi Shejarchya Panduvar Prem Karte

मुलगी: मी शेजारच्या पांडुवर प्रेम करते आणि त्याच्याबरोबर पळून जात आहे.. बाप: धन्यवाद !!! माझा पैसा आणि वेळ वाचवल्याबद्दल.. मुलगी: अहो, बाबा मी पत्र वाचते आहे, बहुतेक आई पळाली…