Tula Na Majhya Peksha Bhari Mulgi Bhetel

Tula Na Majhya Peksha  Bhari Mulgi Bhetel

मुलीच्या त्या वाक्याला जागतिक वाक्य, म्हणून घोषित केले पाहिजे. Sorry यार तू.. खूप चांगला मुलगा आहे. तुला ना माझ्या पेक्षा भारी मुलगी भेटेल…