Maitri Asaavi Fakt Tujhi Aani Majhi

Maitri Asaavi Fakt Tujhi Aani Majhi

मैत्री असावी मना मनाची,
मैत्री असावी जन्मो जन्मांची,
मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची,
अशी मैत्री असावी फक्त तुझी आणि माझी…