Tag: मैत्री या शब्दावरच माझं

Salam Maitrila Charoli

मैत्री या शब्दावरच माझं
मनापासून प्रेम आहे,
आणि…
तुझंसुद्धा अगदी,
माझ्यासारखं सेम आहे…
सलाम मैत्रीला!