Maitri Hi Nehmi God Asavi

Maitri Hi Nehmi God Asavi

मैत्री हि नेहमी गोड असावी, जीवनात तिला कशाची तोड नसावी, सुखात ती हसावी, दुःखात ती रडावी, पण, आयुष्यभर ती आपल्या सोबत असावी…