Tag: यश एका दिवसात मिळत नाही

Yash Ek Divas Nakki Milte

“यश एका
दिवसात
मिळत नाही”
पण
एक दिवस
नक्की
मिळते…