Shubh Ratri Status Marathi

येणारा दिवस तुझ्या आठवणी शिवाय येत नाही दिवस जरी गेला तरी तुझी आठवण जात नाही… शुभ रात्री !