Rakshabandhnachya Khup Khup Shebhchha

Rakshabandhnachya Khup Khup Shebhchha

राखी हा धागा नाही नुसता, हा तर विश्वास तुझ्या माझ्यातला.. आयुष्यात कुठल्याही क्षणी, कुठल्याही वळणावर, कुठल्याही संकटात, हक्कानं तुलाच हाक मारणार, विश्वास आहे माझा तुझ्या वरचा, धावत येशील त्या द्रौपदीच्या कृष्णा सारखा… रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!