Raag Status Marathi

रागात बोललेला एक शब्द एवढा विषारी असतो कि, प्रेमात बोललेल्या हजारो गोष्टींना.. एका क्षणात संपून टाकतो…