Gatarichya Advanced Shubhechha

Gatarichya Advanced Shubhechha

संपली केंव्हाच आषाढीची वारी, नंतर आहे गणपतीची बारी, थोडेसच दिवस हातात आहेत, जोरात साजरी करू या गटारी… गटारीच्या शुभेच्छा!