Tag: संसार हि अशी गोष्ट आहे कि

Sansaar Hi Ashi Gosht Ahe Ki

संसार हि अशी गोष्ट आहे कि, ज्यात पगाराला कितीनंही “गुणलं” तरी, “भागत”

Status King