Tag: सजली अवघी धरती

Aaturta Ganeshachya Aagmanachi

सजली अवघी धरती, पाहण्यास तुमची कीर्ती.. तुम्ही येणार म्हटल्यावर, नसानसात भरली स्फ़ुर्ती..

Status King