Tag: समस्त स्त्री वर्गाला

Stri Vargala Aavadnara Khadyapadarth

समस्त स्त्री वर्गाला
आवडणारा
खाद्यपदार्थ –
नवऱ्याचे डोके!