Konala Aaplymule Tras Honar Nahi

सर्वांना सुखी ठेवणं आपल्या हातात नाही, पण कोणाला आपल्यामुळे त्रास होणार नाही, हे नक्कीच आपल्या हातात आहे…