Sasu Sun Funny Status

Sasu Sun Funny Status

सासू: “कित्ती वेळा सांगितलंय बाहेर जातांना टिकली लावत जा” सूनबाई: “अहो सासूबाई, जीन्सवर कुणी टिकली नाही लावत” सासू: “अगं जीन्सवर नाही, कपाळावर लाव, भवाने…!”