Tag: सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती

Majhi Priya Kashi Asel Ti

सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती, गालावर सुरेख खळी पडून हसेल ती, कारण

Status King