Shubh Ratri Marathi Msg

हरवलेल्या वस्तूही सापडू शकतात पण, एक गोष्ट अशी आहे कि जी एकदा हातातून निसटली की, कोणत्याही उपायानं पुन्हा मिळू शकत नाही आणि ते असते आपलं आयुष्य. आपल्या जवळच्या व्यक्तीबरोबर मनोसक्त जगायचं… शुभ रात्री !