Harya: Tu Tichyasathi Daru Sodlis Vhay Na?

Harya: Tu Tichyasathi Daru Sodlis Vhay Na?

हऱ्या: तू तिच्यासाठी दारू सोडलीस व्हय? नाऱ्या: हा! हऱ्या: RMD? नाऱ्या : त्ये बी! हऱ्या: तंबाखू? नाऱ्या: व्हय, त्ये बी! हऱ्या: मग तिच्यासंग लगीन का न्हाय क्येलं? नाऱ्या: लेका काय सांगू, यीतका सुधारलो कि तिच्यापेक्षा भारी पोरगी कटली…