Hyala Mhantat Badla

Hyala Mhantat Badla

ह्याला म्हणतात बदला!!! मी तिला ३-४ वेळा फोन केला पण तिने उचलला नाही.. नंतर तिला एकच Message केला, “Balance” आला का? ५०० ला ५०० Full Talk Time! तिने आत्तापर्यंत २० वेळा फोन केला पण मी उचलला नाही.. चुकीला माफी नाही…