Aaplyat Laplele Parke

Aaplyat Laplele Parke

आपल्यात लपलेले परके, आणि परक्यात लपलेले आपले, जर तुम्हाला ओळखता आले.. तर, आयुष्यात वाईट दिवस पाहण्याची वेळ आपल्यावर कधीच येणार नाही…