Tag: Aashechi Palvi Sukhacha Mohar

Gudi Padwa Chya Hardik Shubhechha

आशेची पालवी, सुखाचा मोहर, समृद्धीची गुढी, समाधानाच्या गाठी, नववर्षाच्या शुभेच्छा, तुमच्यासाठी... गुढीपाडव्याच्या

Status King