Tag: Aathvan Karun Deto

Paus Status for Girlfriend Marathi

आठवण करून देतो,
पाऊस तुझ्या त्या स्पर्शाची..
ओलीचिंब भिजलेली तू,
मिठीत माझ्या असल्याची…