Tujhi Aathavan Yete Status

Tujhi Aathavan Yete Status

वर्षाच्या प्रत्येक महिन्याला, महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्याला, आठवड्याच्या प्रत्येक दिवसाला, दिवसाच्या प्रत्येक तासाला, तासांच्या प्रत्येक मिनिटाला, मिनिटांच्या प्रत्येक सेकंदाला, आठवण येते तुझी मला, प्रत्येक क्षणा-क्षणाला…

Shubh Sakal Suvichaar

चांगली भूमिका, चांगली ध्येय आणि चांगले विचार असणारे लोक नेहमी आठवणीत राहतात.. मनातही, शब्दातही आणि आयुष्यातही… शुभ सकाळ!