Ego Sodne Kevhahi Changle

आवडत्या व्यक्तीला,
आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा…
आवडत्या व्यक्तीसाठी,
इगो सोडणं केव्हाही चांगलं…