Tag: Aayushyat Anek Loka Yetat Ani Jatat

Shubh Budhwar Shubh Sakal

आयुष्यात अनेक लोक येतात आणि जातात,
पण जे आपले असतात ते कायम आपल्या
सोबतच राहतात…
तुमचा दिवस मजेत जावो…
शुभ सकाळ शुभ बुधवार !