Vastu Shanti Puja Invitation Message in Marathi

आयुष्यातील एक संकल्प, एक स्वप्न छोटयाश्या घरकुलाचं, बऱ्याच परिश्रमानंतर साकारलंय… स न वि वि. आमच्या येथे श्री कुलदैवत आणि वडीलधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने, व आपल्या सहकार्याने आमच्या नूतन सदनिकेचा, वास्तुशांती व गृहप्रवेश समारंभ दिनांक XX रोजी करण्याचे योजिले आहे, तरी आपण अवश्य यावे, हि आग्रहाची विनंती… आपले विनीत: