Yash He Kabaddi Chya Khela Sarkhe Aste

आयुष्यातील काही गोष्टी, कबड्डी च्या खेळाप्रमाणे असतात, तुम्ही यशाच्या रेषेला हात लावताच, लोक तुमचे पाय पकडायला सुरुवात करतात…!