Bayko Banvaychay Tula

Bayko Banvaychay Tula

ए ऐकना माझ्या गुलाबाच्या फुला, काही सांगायचंय तुला, एकही क्षण ही करमत नाही मला.. म्हणून ठरवलंय आता, बायको बनवायचंय तुला…