शुभ रात्रि संदेश Funny

चंद्राला पाठवलंय तुला झोपवण्यासाठी, चांदनी आली आहे अंगाई गाण्यासाठी, झोपुन जा गोड स्वप्नांमध्ये, सकाळी सूर्याला पाठवेन, तूला उठवण्यासाठी… शुभ रात्री ! शुभ रात्रि संदेश फनी