Shubh Sakal Marathi Status Image

देवाने प्रत्येकाचे आयुष्य कसे छान पणे रंगवले.. आभारी आहे मी देवाचा कारण, माझे आयुष्य रंगवताना देवाने, तुमच्यासारख्या माणसांचा रंग माझ्या आयुष्यात भरलाय… शुभ सकाळ!