Ekdam Bhayanak Joke

Ekdam Bhayanak Joke

दुकानदार : बोला साहेब काय पाहिजे? ग्राहक : होणाऱ्या Baykochya कुत्र्या साठी केक पाहिजे, दुकानदार : इथेच खाणार कि पॅक करून देऊ…! ☺☺☺