Prem Asunahi Nahi Ase Dakhvave Lagate

Prem Asunahi Nahi Ase Dakhvave Lagate

दुसऱ्याला ‪खुश‬ ठेवण्यासाठी, ‪‎डोळ्यातलं पाणी‬ लपवावं लागतं.. खुप ‪‎प्रेम‬ असूनही नाही असं दाखवावं लागतं…