Funny Love Joke for Girlfriend Marathi

घरचे बोलतात कि मला फोन
चा लय नाद लागलाय..
पण त्यांना कोण सांगणार कि,
नाद तर तुझा लागलाय…