Jeevan Ek Rangmanch Aahe

हसण्याची इच्छा नसली तरी, हसावे लागते.. कसे आहे विचारले तर, मजेत म्हणावे लागते.. जीवन एक रंगमंच आहे, इथे प्रत्येकाला नाटक करावे लागते…