Tag: Hati Kade Payi Tode Painjanachi.

Gauri Avahan Shubhechha

हाती कडे पायी तोडे पैंजणाची, रुणझुण नथकूडी बाई बुगडी कंकणाची, झुमझुम मधुर

Status King