I Love You Marathi Status

I Love You Marathi Status

I Love You म्हणण्यासाठी ३ सेकंद लागतात, विचार करण्यासाठी ३ मिनिटे लागतात, समजण्यासाठी ३ तास लागतात, व्यक्त करण्यासाठी ३ दिवस तर स्पष्टीकरण देण्यासाठी ३ आठवडे लागतात, पण सिद्ध करण्यासाठी सगळे आयुष्य लागते…